ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού πρέπει να παραδώσουν μέχρι 20/2/21 στον Γραμματέα του Συνεταιρισμού κ. Σιδέρη Κωνσταντίνο, το έντυπο ΟΣΔΕ για τα έτη 2017,2018,2019 και 2020, εφόσον υπάρχουν μεταβολές.

Εάν δεν υπάρχουν μεταβολές θα παραδώσουν τη Δήλωση ΟΣΔΕ 2020 μόνο.

Η ενέργεια είναι απαραίτητη, προκειμένου να συμπληρωθούν οι πίνακες με τα στοιχεία για να αποσταλούν στο Υπουργείο και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης για τα εσπεριδοειδή.