Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής Εμφανίσεις
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2024 10 Ιουνίου 2024 Εμφανίσεις: 25
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10-12-2023 06 Δεκεμβρίου 2023 Εμφανίσεις: 166
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30-06-2023 19 Σεπτεμβρίου 2023 Εμφανίσεις: 277
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2023 13 Ιουνίου 2023 Εμφανίσεις: 261
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2022 09 Ιουνίου 2022 Εμφανίσεις: 646
Γενική Συνέλευση 2-4-2022 29 Μαρτίου 2022 Εμφανίσεις: 696
Συμφωνία συνεργασίας με GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και NEUROPABLIC 12 Νοεμβρίου 2021 Εμφανίσεις: 1550
Δείτε μας σ' ένα Youtube Video 07 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 993
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 10-10-2021 04 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 817
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση 3-10-2021 04 Οκτωβρίου 2021 Εμφανίσεις: 915