"Στράτιος Ζεύς"

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Εσπεριδοκαλλιεργητών και Ελαιοκαλλιεργητών Στράτου

ΑΦΜ: 996848233 -ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΜΑΣ: 0701098


  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σιδέρης Γεράσιμος

    ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πατσέας Αναστάσιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σιδέρης Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ:  Γιάγκας Δημήτριος   ΜΕΛΟΣ:  Πατσέα Ανδρομάχη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Σιδέρης Κωνσταντίνος   ΜΕΛΟΣ:  Σιδέρης Διονύσιος
ΜΕΛΟΣ:  Κοντονάσιος Γεώργιος